4 proc. tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų

4 proc. tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų

 

2013 07 01

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras infomuoja, kad birželio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 4 proc. tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų.

 

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę birželio mėnesio antrojoje pusėje nėra gauta iš Lazdijų, Varėnos, Zarasų, Širvintų, Tauragės, Šilalės, Pakruojo, Trakų, rajonų.

Norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų šiose maudyklose: birželio 19 d. buvo nustatytas 1,2 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens Marijampolės r. Žaltyčio ežere, birželio 11 d. Zarasų r. Zarasaičio ežere – daugiau kaip 1,3 karto, birželio 19 d. Anykščių r. Rubikių ežere – daugiau kaip 1,6 karto, birželio 14 d. Vilniuje Neries upėje ties Žirmūnų paplūdimiu – daugiau kaip 1,7 karto ir 1,2 karto viršijo normą žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, Utenoje, Dauniškio ežere, daugiau kaip 1,8 karto normas viršijo žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens ir daugiau kaip 2,1 karto – žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml. Pakartotinai atlikus tyrimus birželio 19 d. Neries upėje ties Žirmūnų paplūdimiu, nustatyta, kad vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus.

Taip pat nustatyta, kad rasta didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje prie šių poilsio zonų: birželio 17 d. – Panevėžio mieste Nevėžio upėje Parko g., birželio 20 d. – Nemuno upėje ties Birštonu, birželio 25 d. – Šilutėje Šyšos upėje ties Darbininkų r. ir Panevėžio rajone Lėvens upėje ties Paliūniškiu. Tad šiose vietose nerekomenduojama maudytis.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė turi būti informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos cento interneto svetainės skiltyje „Aplinkos sveikata – Maudyklos“, kuri atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

Parengė:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
Aplinkos sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražvydė Norkienė