Alaus ženklinimas klaidina vartotojus. Kodėl formuluotės „gyvas“ ir „šviežias“ alus neatitinka teisingos reklamos principų?.

Alaus ženklinimas klaidina vartotojus. Kodėl formuluotės „gyvas“ ir „šviežias“ alus neatitinka teisingos reklamos principų?.

 

 2011 m. rugsėjo 21 d. (Vilnius) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdydama valstybinę maisto kontrolę, ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas valstybinę alkoholio kontrolę, kreipėsi į Lietuvos aludarių gildiją bei Lietuvos smulkiųjų aludarių asociaciją dėl netinkamo alaus ženklinimo. Valstybės institucijos šį kartą dėmesį atkreipė į alaus gamintojų vartojamus alaus apibūdinimus „gyvas“ ir „šviežias“, kurie, specialistų nuomone, pateikia neteisingą ir klaidinančią informaciją.

           Fomuluotės „gyvas“ ir „šviežias“ alus neatitinka teisingos reklamos principų Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme (>>>) numatytas visų formų alkoholio reklamos, pateikiančios neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus, draudimas.  Remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, alaus etiketėje ar kitu būdu ant prekinės pakuotės taros pateikiamoje informacijoje galima pateikti papildomą informaciją tik su sąlyga, kad toji informacija neklaidina vartotojų. Ant prekinės pakuotės draudžiama naudoti nuorodą į aukštos kokybės alų („Ekstra“, „Premium“, „Eksport“ ir pan.) nesant tam pagrindo. Jei tokį užrašą etiketėje norima pateikti – gamintojas turi įrodyti nuorodos pagrįstumą. Kaip būtų galima pagrįsti, kad alus išties yra „gyvas“ ir „šviežias“ – įsivaizduoti sunku.Pagal Dabartinį lietuvių kalbos žodyną, žodis „gyvas“ – turintis gyvybę, gyvenantis, tikras, grynas,  svarbus, būtinas, esmingas, realus, aktualus, reikalingas, naudingas, gaivinamas, gydomas, sveikas ir t. t., o žodis „šviežias“ – ką tik gautas ar pagamintas, naujas, nelaikytas, nepabuvęs, neapdorotas, natūralus, nepraradęs natūralių savybių, turintis daug sveikatos, jėgų, gaivumo, žvalus, žvitrus, gyvas, gaivus. Kaip teigia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Kontrolės skyriaus specialistai, tokia informacija, kad alus yra ar gali būti naudingas, sveikas, gaivinantis, gydantis ir pan., neatitinka teisingos reklamos reikalavimų. Visuotinai yra žinoma, kad alkoholio vartojimas gali pakenkti žmonių sveikatai. Bet kokio alkoholinių gėrimų kiekio patekimas į organizmą toksikologine prasme jau yra apsinuodijimas. Alkoholis slopina visų audinių ir organų gyvybinius procesus, net mažos jo dozės mažina fizinį ir psichinį žmogaus pajėgumą (nekenksmingo alkoholio kiekio nėra). Frazėse „Gyvas alus“, „Šviežias alus“ pateikta informacija yra neadekvati alkoholinio gėrimo poveikiui žmogaus organizmui.  Teisiniai klaidingos reklamos aspektai 

             Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (>>>) numatyta, jog klaidinanti reklama – reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Kai sprendžiama, ar reklama klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus. Remiantis jais, reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu, o reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti.

            Taigi, naudoti alaus ženklinimo etiketėje ir reklamoje teiginius, kurie nėra apibrėžti Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, ir tokiu būdu pateikti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus, yra draudžiama. Lietuvos alaus gamintojai įspėjami, kad sąvokų „gyvas alus“ ir „šviežias alus“ etiketėse ar reklamoje vartojimas bus traktuojamas kaip Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimas.  

Vaida Liutkutė

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė

tel. (8-5) 266 80 93, mob. 8-608 90763el. paštas: vaida.liutkute@ntakd.ltwww.ntakd.lt