Bendra ES energijos rinka turi būti sukurta, o ne tapti diskusijų objektu

Bendra ES energijos rinka turi būti sukurta, o ne tapti diskusijų objektu

Energetikos klausimai aptarinėjami kone kiekvienoje šio pavasario Europos Parlamento (EP) plenarinėje sesijoje ir dažname komiteto posėdyje. Po dramatiškų pasaulį sukrėtusių pastarųjų mėnesių įvykių daugiausia diskutuojama apie energetinį saugumą, tačiau ne mažiau dėmesio sulaukia ir kiti su šia sritimi susiję klausimai.

   Vienas iš svarbesnių, turinčių neabejotinai didelę ir tiesioginę reikšmę Lietuvai – EP rezoliucijos dėl Europos Sąjungos energetikos infrastruktūros prioritetų iki 2020 m. rengimas. Tai svarbus dokumentas, kuris numatys  bendros Europos energetikos infrastruktūros plėtros principus. Rezoliucijoje akcentuojama, kad energetikos infrastruktūros atnaujinimas yra esminis žingsnis, siekiant strategijos „Europa 2020″ tikslų, o energetikos produktai ir paslaugos rinkoje turi būti prieinami visiems vartotojams.

   Pateikdamas savo pasiūlymus šiai rezoliucijai, aš akcentavau, kad būtina teikti pirmenybę integruotiems ir patikimiems energetikos tinklams su efektyviomis vidaus jungtimis, o ES energetikos infrastruktūros politika turi būti koordinuojama ir nustatoma viso žemyno lygmeniu. Taip pat pabrėžiau, kad Europos tinklų, sujungtų su gretimomis valstybėmis, panaudojimas skatintų konkurenciją bendrojoje Europos energijos rinkoje ir didintų valstybių narių solidarumą.

   Nenormalu, kad tarpvalstybinė elektros energijos prekyba Europos Sąjungos šalyse sudaro tik 3 procentus, o kai kurios bendrijos narės, konkrečiai Lietuva, tebėra nuo ES energetikos tinklo izoliuotomis salomis.

  Ypač svarbi rezoliucijos nuostata, kad energetikos politika bus plėtojama ir imamasi daugiau veiksmų ES lygmeniu. Tai reikia plačiai ir ryžtingai įgyvendinti, vengiant atskirų valstybių narių vienašalių sprendimų, turinčių tiesioginę ar netiesioginę įtaką kitoms valstybėms narėms.

   Europos Komisija yra pažadėjusi, kad iki 2015 metų Europoje nebeliks paskutinių tokių salų, o bendra Europos Sąjungos energijos rinka bus sukurta jau 2014 metais. Esu įsitikinęs, kad tai – realiai pasiekiami tikslai. Bet tam,  kad jie būtų įgyvendinti privalome skatinti rinkoje atsirasti naujus nepriklausomus tiekėjus. Konkurencijos atsiradimas skatintų vartotojui palankius kainų pokyčius, o bendros energijos rinkos sukūrimas leistų tikėtis ir saugesnės, ir pigesnės energetikos.

  Tai ypač aktualu Lietuvai, iki šiol neturinčiai jungčių su Europos Sąjungos energetikos ir už importuojamus energijos išteklius mokančiai gerokai daugiau nei kitos šalys.

   Energetika įvardijama kaip vienas svarbiausių Europos Sąjungos veiklos prioritetų. Aktyvios diskusijos dėl bendros energijos rinkos sukūrimo prasidėjo praėjusiais metais. Iki šių metų vasaros Europos Komisija turi pateikti pasiūlymų paketą, kaip pritraukti daugiau investuotojų į bendrus ES energetikos projektus ir užtikrinti bendros infrastruktūros kūrimo finansavimą.

  Tiekimo saugumo užtikrinimas, mažesnė kaina, konkurencijos skatinimas ir efektyvus energijos išteklių naudojimas – tai pagrindinės priežastys, dėl kurių bendra ES rinka turi būti iš tiesų sukurta, o ne tapti užsitęsusių ilgalaikių diskusijų objektu. 

  Kuriant bendrą energijos rinką, ne mažiau svarbus uždavinys – atnaujinti jau esančią infrastruktūrą ir didinti energijos vartojimo efektyvumą.  Europos Sąjunga yra užsibrėžusi energijos vartojimo efektyvumą padidinti iki 20 proc.

  Norinčiai to pasiekti Lietuvai labai svarbu renovuoti iš praeities paveldėtus energiją švaistančius pastatus, ypač daugiabučius gyvenamuosius namus. Tam būtina efektyviai panaudoti ES struktūrinių fondų paramą bei kitus dabartinio ir būsimo finansinio laikotarpio instrumentus. Kitas kelias – nieko nelaukiant plėsti ir skatinti  geoterminės, saulės ir vėjo energijos gamybą bei energijos gamybą iš biologinių atliekų.

Juozas Imbrasas
Europos Parlamento narys