Informacinis pranesimas visuomenes informavimo priemonems del alkoholio reklamos 2011.05.23

Informacinis pranesimas visuomenes informavimo priemonems del alkoholio reklamos 2011.05.23

 

 

2011 m. balandžio 1 d. veiklą pradėjo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas). Departamento veiklos tikslai – dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse bei pagal kompetenciją organizuoti politikos įgyvendinimą ir ją įgyvendinti.

            Naujai institucijai pradėjus veiklą, norime priminti, kad Departamentas, remiantis Alkoholio kontrolės įstatymu, Tabako kontrolės įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis nuostatomis, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholio ir tabako reklamos draudimu ir ribojimu. Lietuvoje galiojančių teisės aktų, reguliuojančių alkoholio reklamą, išmanymas gali užkirsti kelią įvairiems reklamos pažeidimams, todėl siūlome, planuojant Jūsų reklamos veiklas, ypatingą dėmesį skirti LR reklamos įstatymo (>>>), LR alkoholio kontrolės įstatymo (>>>), LR tabako kontrolės įstatymo (>>>), LR visuomenės informavimo įstatymo (>>>) bei LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo (>>>) nuostatoms.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. turi įsigalioti alkoholio reklamos draudimas visose visuomenės informavimo priemonėse ir tai, kad artėja daugybė masinių renginių (pvz. Europos vyrų krepšinio čempionatas), galima daryti prielaidą, kad alkoholio gamintojai ir prekybininkai didins alkoholio reklamos srautus visuomenės informavimo priemonėse. Taigi, siekiant išvengti galimų alkoholio reklamos pažeidimų, Departamentas siūlo nuolat konsultuotis dėl iškilusių klausimų, susijusių su alkoholio reklama. Manome, kad Departamento ir žiniasklaidos bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti alkoholio reklamos teisėtumą, bus visiems naudingas ir prasmingas.

 Siūlome susipažinti su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento funkcijomis: 

·      dalyvauja formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityse ir organizuoja jos įgyvendinimą;

·      teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;

·      rengia valstybines alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

·      teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tabako ir alkoholio gamybos bei didmeninės prekybos licencijavimo, veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo funkcijas;

·      kontroliuoja, kaip ūkio subjektai laikosi Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės, Tabako kontrolės, Alkoholio kontrolės įstatymų;

·      teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo nacionalinio centro funkcijas.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ( NTAKD) kontaktaiNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentasŠv. Stepono g. 27, LT-03210 Vilnius, Tel.: (8 5) 266 80 60, Faks.: (8 5) 266 80 95, El. p.: ntakd@ntakd.lt, www.ntakd.lt; Norėdami atsiųsti departamento darbuotojui elektroninį laišką, rašykite taip: vardas.pavarde@ntakd.lt