Kryžiažodis

Kryžiažodis

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
?                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Išspręskite kryžiažodį ir perskaitykite klaustuku pažymėtą žodį.

1) Pinigų ir vertybinių popierių leidimas į apyvartą.2) Jei daugiau nei trečdalis pasiūlos tenka vienam gamintojui, rinkoje susidaro … .3) Prekių, technologijų ir paslaugų įvežimas iš užsienio.4) Laiduotojas.5) Prekių mainų sfera.6) Mokėjimas iš anksto.7) Kontrolė.8) Piniginio vieneto perkamosios galios smukimas.9) Įstatymų, teisės žinovas.10) Teiginys, pripažįstamas be įrodymų.