Lietuvoje siūloma drausti elektroninių cigarečių pardavimą

Lietuvoje siūloma drausti elektroninių cigarečių pardavimą

 2011 m. gegužės 4 d. (Vilnius) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) prašo LR Seimo Sveikatos komiteto inicijuoti Tabako kontrolės įstatymo pakeitimus ir taip riboti tabako gaminių pakaitalų, tokių kaip elektroninės cigaretės (e-cigaretės), pardavimą mūsų šalyje. Šių prekių sudėtis ir poveikis žmogaus sveikatai dar nėra ištirtas, todėl šiuo metu leidžiant pardavinėti tabako gaminių pakaitalus nėra atsižvelgiama į visuomenės teisę saugoti jos sveikatą. 

Tabako gaminių pakaitalai 

Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūloma įtraukti naują sąvoką, kuri apibrėžia, kad ,,Tabako gaminių pakaitalai – gaminiai, kuriuose nėra tabako, ar jų dalys su nikotinu arba be jo, įskaitant elektroninius gaminius (elektronines cigaretes, elektronines pypkes, elektroninius cigarus, elektroninius inhaliatorius ir pan.), skirti oraliniam vartojimui, kaip tabako gaminių alternatyva.”

 „Nėra abejonės, kad e-cigaretėmis suskubs pasinaudoti elektronikos naujovėmis besidomintys vaikai ir paaugliai, kurie šiandien dar nėra rūkoriai, – aiškina NTAKD direktorius Zenius Martinkus. – Tokiu atveju pasekmės gali būti pražūtingos, nes vaikui priklausomybė nuo nikotino vystosi itin greitai, o nebeesant specifinio tabako kvapo, tėvams ir mokytojams bus daug sunkiau pastebėti vaiko rizikingą elgseną.

 Departamento pateiktame projekte nurodoma, kad tabako gaminių pakaitalus turi būti draudžiama realizuoti. Išlyga numatoma tik gaminiams, kurie nustatyta tvarka yra įrašyti į vaistinių preparatų registrą. Dabar galiojančiame Tabako kontrolės įstatyme (>>>) nurodoma, kad yra draudžiamas tik tabako gaminių ir prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, pardavimas nepilnamečiams – asmenims iki 18 metų. 

E-cigarečių poveikis Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization – WHO) ir kitos tabako kontrolės organizacijos skatina visus vartotojus elgtis apdairiai ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių įsigijimo ir vartojimo, nes nėra iki galo ištirtos galimos jų vartojimo pasekmės. 

  • ·          Maltoje e-cigaretės jau yra pripažintos tabako gaminiu ir joms taikomi visi tabako gaminių apribojimai.
  • ·          Jungtinėje Karalystėje draudžiama šį produktą pardavinėti kaip pagalbinę priemonę metant rūkyti.
  • ·          JAV Maisto ir vaistų administracija, tirdama šių cigarečių išskiriamus nikotino garus, jau aptiko vėžį sukeliančių cheminių medžiagų pėdsakų. 

Net jei ir paaiškėtų, jos šis produktas išties yra mažiau kenksmingas, svarbu suvokti, kad nikotino dozės mažinimas neišsprendžia priklausomybės problemos, o tik padeda dar labiau silpninti valią ir pasiryžimą visiškai mesti rūkyti. 

ES įstatymai ir NTAKD siūlymai 

Europos teisės departamentas prie LR Teisingumo ministerijos pateiktose išvadose pažymi, kad pagal 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/37/EB elektroninėse cigaretėse, bent iš dalies pagamintose iš tabako, esantis nikotino kiekis neturi viršyti nustatytojo, o produktai turi būti ženklinami bei taikomos kitos tabako gaminiams nustatytos kontrolės priemonės.

 

Vadovaudamasis 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB Europos teisės departamentas nurodo, kad elektroninės cigaretės galėtų būti priskiriamos medicinos produktams, jei jos padeda atsikratyti priklausomybės tabakui. Tačiau Europos Komisija pabrėžia, kad sprendimą dėl elektroninių cigarečių ir panašių produktų priskyrimo medicinos produktams turi priimti pati valstybė narė. Tuo atveju, jei elektroninės cigaretės ir panašūs produktai būtų priskiriami medicinos produktams, jie negalėtų būti pateikiami į rinką be išankstinio leidimo, jiems būtų taikomi reklamos bei kiti reikalavimai.

 

Departamentas apibendrindamas išvadas teigia, kad valstybės narės gali pačios nuspręsti, kaip turėtų būti traktuojamos elektroninės cigaretės bei panašūs gaminiai, ir kokie teisės aktai šiems produktams turėtų būti taikomi. Įstatymo projektu siūlomas elektroninių cigarečių uždraudimas yra laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje ribojimas, kuris gali būti pateisintas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą.

 Daugiau informacijos apie tabako gaminių pakaitalų poveikį ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pateiktus siūlymus galima rasti LR Seime vykusios spaudos konferencijos įraše >>>. 

Apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 244 (>>>), 2011 m. balandžio 1 d. veiklą pradėjo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kuris:

  • ·      dalyvauja formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityse ir organizuoja jos įgyvendinimą;
  • ·      teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;
  • ·      rengia valstybines alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • ·      teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tabako ir alkoholio gamybos bei didmeninės prekybos licencijavimo, veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo funkcijas;
  • ·      kontroliuoja, kaip ūkio subjektai laikosi Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės, Tabako kontrolės, Alkoholio kontrolės įstatymų;
  • ·      teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo nacionalinio centro funkcijas.

 Lina VaitiekūnaitėNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentoStrategijos, stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistėtel.: (8 5) 266 80 69, mob. tel.: 8 672 43275el. paštas: lina.vaitiekunaite@ntakd.lt