Lietuvės slaugytojos ieško darbo svetur

Lietuvės slaugytojos ieško darbo svetur

                 Bendrosios praktikos slaugytojas turintis licenciją šiai veiklai, teikia slaugos paslaugas ligoninėse, slaugos namuose, senelių priežiūros įstaigose…  Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, siekiant pagerinti žmogaus ir visuomenės sveikatos būklę, pagrindinis dėmesys skiriamas ne ligų gydymui, bet sveikatos išsaugojimui, palaikymui ir stiprinimui. Todėl slaugytojo vaidmuo tampa labai reikšmingas, kadangi slaugos mokslo objektas – žmogaus sveikata.

              Slaugytojas – tai ne tik medicinos sesuo, kuri buvo rengiama slaugyti sergantįjį, atlikti gydytojo nurodymus, bet ir specialistas, pagal profesinės kvalifikacijos ir veiklos srities poreikius įgijęs įvairių įgūdžių bei psichologinių, socialinių, pedagoginių ir vadybos žinių. Slaugytojas dirba su šeimos gydytoju ir kartu dalyvauja sprendžiant pacientų sveikatos problemas ir suteikia jiems reikalingą pagalbą. Portalo medicine.lt teigimu, tai ne tik slaugos paslaugų teikėjas, bet plataus profilio specialistas, turintis klinikinės slaugos, psichologijos, vadybos, socialinių bei pedagogikos žinių. O diplomas, įgytas aukštojoje mokykloje, suteikia teisę dirbti slaugytoju ir ES šalyse. Tik nesuteikia teisės gauti darbą Lietuvoje ar įsidarbinus užsidirbti pragyvenimui!                

                Išeitis puikiems šios srities plataus profilio specialistams – darbas užsienyje. Kai kurios slaugytojos, nusivylusios, mažais atlyginimais ir slegiančiu darbo krūviu valstybinėse mūsų šalies medicinos įstaigose, išskrido į Norvegiją. Šią galimybę suteikė UAB „Orange Group Baltic“, teikianti bendrosios praktikos slaugytojų paslaugas Norvegijoje. Išvykstančios moterys pasakojo apie apgailėtiną šios specialybės padėtį Lietuvoje. Dirbti Lietuvoje jos  nematančios perspektyvų – ir ne vien dėl mažo atlyginimo, bet ir dėl neadekvačiai didelio darbo krūvio, pagarbos žmogui stokos. Dirbti Norvegijoje nusprendusias moteris slėgė ne tik menkas atlyginimas, bet ir nesiskaitymas. Net dirbdamos papildomai – pavaduodamos kitas slaugytojas, sanitarę ar net gydytoją, aptarnaudamos daugiau pacientų nei priklauso – papildomo užmokesčio slaugos specialistės nesulaukiančios. „Slaugytojų ima trūkti, nes į rajonus jaunos specialistės nebeatvyksta. Darbo sąlygos blogėja, o atlyginimai nekyla ir niekas nežada keistis“, – liūdnas mintis išsakė viena iš slaugių, kuri nepabijojo iššūkių ir pasitikėdama UAB „Orange Group Baltic“ išvyko į šalį,  kurioje jos išsilavinimo ir paslaugų tikrai reikia. Minėtos UAB projektų vadovė Lina Radžienė teigia, kad lietuvių išsilavinimas atitinka norvegų poreikius ir lietuvių mentalitetas atitinka norvegiškąjį. UAB „Orange Group Baltic“ teigimu, darbdaviai gyrė ir lietuvaičių darbštumą, nuovokumą. Tuo jos pranašesnės už norveges, kurių labiau vertinamas sugebėjimas lengvai bendrauti. Pasak „Orange Group Baltic“ projektų vadovės, slaugytojų, kaip ir gydytojų, Norvegijoje labai trūksta. Todėl planuojama darbui medicinos ir rūpybos įstaigose privilioti įvairių sričių medikų. Paklausti, kas lemia tokį darbuotojų trūkumą?  Norvegai sako, jog pirmiausia – visuomenės senėjimas, skirtingas požiūris į pagyvenusį žmogų bei ilgesnė nei pas mus vidutinė gyvenimo trukmė. Kiekvieno garbaus amžiaus sulaukusio  žmogaus sveikatos priežiūra rūpinasi medicinos spacialistas.  Vyrai čia gyvena vidutiniškai 76 metus, moterys – 4-6 metais ilgiau. Be to, didelis valstybės dėmesys skiriamas sveikatos apsaugai. Šioje turtingoje šalyje 100 tūkst. gyventojų tenka net 2,5 tūkst. gydytojų.   Norvegijos jaunimas baigęs medicinos studijas yra linkęs pasilikti didmiesčiuose, todėl mažuose miesteliuose jaučiamas labai didelis specialistų trūkumas.           

              Sumanus ir darbštus  lietuvis, pagal profesinės kvalifikacijos ir veiklos srities poreikius įgijęs įvairių įgūdžių, išmokęs  Norvegų kalbą gali  aprūpinti save ir savo šeimą finansiniu saugumu – nenutolęs nuo Tėvynės ir artimųjų.                

             Kiekviena gyvenimiška situacija yra unikali ir neįkainojama. Kartais reikia daug paaukoti pastangų – vardan  ateities gerovės,  kažko atsisakyti- kad taptų gyvenime šviesiau. Kiekvienas žmogus turi teisę rinktis ir  kurti savo laimę.                 

            Sėkmės, reiktų tarti visiems kas ieško, bando ir randa…           

www.orangegroupbaltic.lt