Maisto papildai ir jų ženklinimas

Maisto papildai ir jų ženklinimas

Maisto papildas – maisto produktas, skirtas papildyti įprastą maisto racioną ir kuris vienas arba derinyje su kitomis medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, šaltinis. Maisto papildai rinkai tiekiami dozuotomis formomis – kapsulėmis, pastilėmis, piliulėmis, tabletėmis, kitomis panašiomis formomis bei miltelių maišeliais, ampulėmis, buteliukais su lašų dozatoriais bei kitomis panašiomis skysčių ir miltelių, skirtų vartoti mažais dozuotais kiekiais, formomis.

Į Lietuvos rinką tiekiami maisto papildai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ (Žin., 2010, Nr. 58-2844) reikalavimus. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų filialams, gaminantiems, fasuojantiems, gabenantiems, laikantiems, įvežantiems, importuojantiems, tiekiantiems į Lietuvos Respubliką maisto papildus. 

Maisto papildų ženklinimas turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 13-530) ir higienos normos HN 17:2010 reikalavimus. Maisto papildo etiketėje turi būti nurodoma, jog produktas yra „maisto papildas“. Ženklinant, pristatant bei reklamuojant maisto papildus, nei vienam iš jų negali būti priskiriamos gydomosios ar profilaktinės savybės arba daroma nuoroda į jas.

Ženklinant maisto papildus nurodoma tokia informacija:

*  maistinių ar kitų produktą apibūdinančių medžiagų kategorijų pavadinimai arba nuoroda apie maistinių ar kitų medžiagų pobūdį;

*  maisto papildo kiekis, kurį rekomenduojama suvartoti per parą;

*  perspėjimas neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės;

*  paaiškinimas apie tai, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas;

*  perspėjimas, kad maisto papildas turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje;

*  maisto papilde esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis ženklinant yra nurodomas skaitmenimis. Vitaminams ir mineralinėms medžiagoms naudotini vienetai yra nurodyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 1 priede;

*  ženklinant nurodomi maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekiai, esantys siūlomame suvartoti per parą maisto papildo kiekyje. Nurodant siūlomame suvartoti per parą maisto papildo kiekyje vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurių yra nustatytos rekomenduojamos paros normos, kiekius, taip pat nurodoma, kokį rekomenduojamos paros normos procentą tai sudaro.

Pareiškėjo prašymu maisto papildų ženklinimo ekspertizę atlieka Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, maisto papildų notifikavimą atlieka Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.
 

http://www.smlpc.lt