Įmink mįslę

Įmink mįslę

 

 

 

 

 

 

 

Mįslė –  posakis, kurio reikšmę reikia įminti, įspėti.

Verpia be ratelio, audžia be staklių?  VORAS

Kas saldesnis už medų? MIEGAS

Už žirnį mažesnis, už velnią piktesnis? PIPIRAS

Baltos lankos – juodos avys, kas išmano – tas jas gano. RAŠTAS

Vasarą – molis, žiemą – brolis? KROSNIS

Vidur prūdo – kraštas bliūdo? MĖNULIS

Kas išlenda be skylės? PRAKAITAS

Dieną naktį bėga, niekur neišbėga? LAIKAS

Du apvalūs, vienas ilgas, visoms boboms reikalingas? ŽIRKLĖS

Gale lauko katilėlis verda? SKRUZDELYNAS