Naują Lietuvos sveikatos programą kurkime kartu!

Naują Lietuvos sveikatos programą kurkime kartu!

               Sveikatos apsaugos ministerija kartu su sveikatos apsaugos reformą vertinančia ir siūlymus naujai Lietuvos sveikatos programai 2011–2020 m. rengiančia ekspertų grupe kviečia aktyviai dalyvauti viešojoje diskusijoje ir specialistų forumuose interneto svetainėje www.lsp2020.lt.  Savo nuomone įvairias sveikatos politikos klausimais bei siūlymus naujai sveikatos programai kviečiami reikšti visi visuomenės atstovai: politikai, mokslininkai, sveikatos priežiūros specialistai, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, gyventojai ir kt. Viešoji diskusija vyks iki šių metų pabaigos. Tikimės Jūsų aktyvaus dalyvavimo ir naujų pasiūlytų temų būsimoms diskusijoms.

          Naujoji sveikatos programa kuriama remiantis Sveikatos sistemos reformų analizės ataskaita ir 1998–2010 m. Lietuvos sveikatos programos vertinimo įžvalgomis. Sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis, naujos Lietuvos sveikatos programos projekto, kuris turi būti parengtas iki šių metų pabaigos, vadovas, pažymi, kad šalies sveikatos reformos žingsniai vertinami moksliškai pagrįstais pagrindais, atliekant ir kitų šalių pasiekimų sveikatos srityje analizę. „Svarbiausi valstybės siekiai – kurti efektyvesnė ir konkurencingesnė sveikatos sistemą, motyvuoti žmones sveikai gyventi, skatinti ligų prevenciją, o susirgus teikti reikiamas bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant turimus išteklius“, – teigė viceministras. Pasak jo, šios idėjos yra ir naujos Lietuvos sveikatos programos pagrindas.

       Neseniai Lietuvoje viešėję Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ekspertai su Lietuvos sveikatos sistemos atstovais aptarė tolesnio bendradarbiavimo, rengiant Lietuvos sveikatos programą 2011–2020 m., galimybes. Jie išreiškė įsitikinimą, kad 1997–2010 m. Lietuvos sveikatos programa yra reikšmingas pavyzdys ir kitoms Europos valstybėms, nes šalies laimėjimai akivaizdūs: kūdikių mirtingumo ir mirtingumo nuo traumų, eismo nelaimių rodiklių mažėjimas, vidutinės gyventojų trukmės pailgėjimas nuo 71,2 iki 73 metų, alkoholio ir tabako vartojimo griežtesnės politikos rezultatai, visuomenės sveikatos biurai, kaip ypač veiksminga, PSO nuomone, savivaldos lygyje veikiančių prevencijos institucijų tinklo plėtra. Pasak ekspertų, kuriant naują Lietuvos sveikatos programą 2011–2020 m., svarbu išanalizuoti tai, kas jau nuveikta, ištirti sveikatos sistemos pokyčių įtaką visuomenės sveikatai. Siekti, kad sveikata taptų ne vien sveikatos apsaugos, bet ir kitų valstybės sektorių rūpesčiu. Nuolat palaikyti ryšius su visuomene, formuojant jos teigiamas sveiko gyvenimo nuostatas.

      Lietuvos sveikatos programos siekis – užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę turėti kuo geresnę sveikatą, sveiką aplinką, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Šiame dokumente formuojamos pagrindinės sveikatos sistemos plėtros gairės. Ekonominiai, socialiniai ir sveikatos spręstini klausimai susieti į vieną bendrą sistemą, atsižvelgiant į pertvarkos tęstinumo svarbą, numatytas įvairių Lietuvos ūkio sektorių vaidmuo, įgyvendinant iškeltus tikslus ir uždavinius.

Daugiau informacijos: interneto svetainėje www.lsp2020.lt.