Pasaulinės dienos be tabako tema − tabako reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo draudimas

Pasaulinės dienos be tabako tema − tabako reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo draudimas

Gegužės 31 d. visame pasaulyje minima Pasaulinė diena be tabako.                 2013.05.30

Tabako rūkymas – viena iš pagrindinių išvengiamų mirties priežasčių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, nuo rūkymo sukeltų ligų pasaulyje kas šešias sekundes miršta po žmogų. Tabako epidemija dabar nusineša vieną iš dešimties suaugusiųjų gyvybių.

2013 metų Pasaulinės dienos be tabako tema – tabako reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo draudimas.
Kiekviena šalis, vadovaudamasi savo konstitucija ir konstituciniais principais, pagal PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (PSO TKPK), per penkerius metus nuo šios konvencijos įsigaliojimo joje imasi priemonių visiškai uždrausti bet kokią tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą.

Įrodyta, kad taikant visišką reklamos draudimą mažinamas žmonių, pradedančių ir tęsiančių rūkyti, skaičius. Statistika rodo, kad tabako reklamos ir rėmimo draudimas yra vienas iš efektyviausių būdų mažinti tabako paklausą.

Nepaisant visiško uždraudimo veiksmingumo, 2010 metais tik 6 proc. pasaulio gyventojų buvo visiškai apsaugoti nuo tabako pramonės reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo taktikos (PSO pranešimas apie pasaulinę tabako epidemiją, 2011).

Stiprėjant kovai su tabaku, kai vis daugiau šalių pritaria Tarptautinės tabako kontrolės pagrindų konvencijos įpareigojimams ir imasi juos įgyvendinti, tabako pramonė vis energingiau stengiasi pakenkti šiai tarptautinei sutarčiai bei susilpninti visuomenės sveikatos specialistų pastangas uždrausti tabako reklamą, skatinimą ir rėmimą. Pavyzdžiui, tabako pramonė imasi bylinėjimosi, iškelia ieškinius vyriausybėms, įteisinusioms tabako reklamos, rėmimo draudimą. Kita vertus, tabako pramonė užsiima filantropine veikla ir visame pasaulyje didelėmis pinigų sumomis finansuoja socialines programas, kuriomis stengiasi susikurti teigiamą įvaizdį visuomenėje prisidengdama įmonių socialine atsakomybe (įskaitant jaunimo rūkymo prevencijos programas).

Pasaulinė tabako epidemija kiekvienais metais nužudo beveik 6 milijonus žmonių, iš kurių daugiau nei 600 tūkst. yra pasyviojo rūkymo aukos. Jei nebus mėginama šį reiškinį sustabdyti, 2030 m. mirčių skaičius išaugs iki 8 milijonų, iš jų 80 proc. bus mažiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių gyventojai.

Didžiausias Pasaulinės dienos be tabako tikslas yra apsaugoti dabarties ir ateities kartas ne tik nuo didžiulės žalos sveikatai, bet ir su tabako rūkymu susijusių socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos problemų.
2013 m. kampanijos tikslai yra:
• paskatinti šalis įgyvendinti PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 13 straipsnį ir šio straipsnio įgyvendinimo gaires ir visiškai uždrausti tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą, kad kuo mažiau žmonių pradėtų ir tęstų tabako rūkymą;
• energingai kovoti vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu su tabako pramonės pastangomis pakenkti tabako kontrolei, ypač su tabako pramonės atstovų pastangomis vilkinti arba sustabdyti visišką tabako reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo uždraudimą.

Šiandien Lietuva gali didžiuotis įgyvendinamomis pažangiomis tabako kontrolės priemonėmis (tabako gaminių reklamos draudimas, draudimas rūkyti uždarose viešose vietose, tabako akcizų padidėjimas ir kt.), bet bendra situacija yra grėsminga. Lietuvos statistikos departamento ir kitų institucijų atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvoje nemažėja kasdien rūkančių gyventojų dalis ir naujų susirgimų su rūkymu susijusiomis ligomis skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, didėja rūkančių vaikų ir paauglių skaičius. 80 proc. dabartinių rūkalių tabako gaminius pradėjo vartoti iki 18 metų. Lietuvoje rūko 33 proc. gyventojų (ES vidurkis – apie 30 proc.).

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas reglamentuoja su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu susijusius santykius ir nustato valstybės tabako kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje.

Lietuvoje draudžiama:
tabako gaminių reklama, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama;
visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams taikyti fiksuotas nuolaidas tabako gaminiams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio mokėjimo priemonėmis;
nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius ir (ar) jų naujus pavyzdžius;
suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių;
veikti pirkėjus įkyriai siūlant tabako gaminius, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus vitrinose tariamą kainų sumažinimą, bei kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis;
parduoti tabako gaminius rinkinyje su kitomis prekėmis, taip pat bet kokias kitas prekes kaip privalomą priedą prie parduodamų tabako gaminių;
teikti tabako gaminius kaip loterijų, konkursų, sporto varžybų, žaidimų prizus arba kartu su jais;
organizuoti žaidimus ar konkursus bei loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius;
gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes;
parduoti kitus (ne tabako) gaminius, pažymėtus tabako gaminių prekių ženklais;
tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų;
juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, gaminantiems tabako gaminius arba kurių pagrindinė veikla yra prekyba tabako gaminiais, remti renginius, skirtus asmenims iki 18 metų, televizijos ir radijo programas, taip pat veiklą ir renginius, kuriuose dalyvauja kelios valstybės arba kurie vykdomi keliose valstybėse, arba kitokiais būdais galinčius turėti poveikį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.

Lietuvoje draudžiama rūkyti visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose, viešajame transporte, darbo vietose esančiose uždarose patalpose, bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai. Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.
Taip pat draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.

2012 m. Europos Komisija pateikė Tabako gaminių direktyvos 2001/37/EB persvarstymo pasiūlymus Tarybai ir Europos Parlamentui. Juose – griežtesnės tabako gaminių gamybos ir pardavimo taisyklės, ribojimai anksčiau nereglamentuotiems gaminiams, tokiems kaip elektroninės cigaretės ir žoliniai rūkomieji gaminiai, papildytos kramtomojo ir uostomojo tabako sudėtinių dalių skelbimo taisyklės.

Didžiausią diskusiją sukėlė Komisijos siūlymas suvienodinti cigarečių pakelių išvaizdą ir parametrus. Ant jų siūloma 75 proc. vietos skirti įspėjimams apie rūkymo žalą. Vartotojui sunkiai suprantamą informaciją apie dervų, nikotino ir kitų kenksmingų elementų kiekius turėtų papildyti užrašas, kad cigaretėse yra daugiau nei 70 vėžį sukeliančių medžiagų. Pati pakuotė būtų vienspalvė – baltos, pilkos arba kartono spalvos. Taip pat būtų nustatytas standartinis pakuotės dydis ir forma.
Tabako gaminių direktyva buvo priimta 2001 m., kai ES dar nebuvo ratifikavusi Tabako kontrolės pagrindų konvencijos, todėl dabartinė Tabako gaminių direktyva neatitinka konvencijos 11 ir 13 straipsnių. Tai unikali galimybė ES įgyvendinti konvencijos 11 ir 13 straipsnius, įpareigojant skelbti didelius privalomus vaizdinius įspėjimus ant tabako gaminių pakuočių.
2012 m. Eurobarometro apklausos rezultatai rodo, kad 73 proc. Europos gyventojų palaiko vaizdinių įspėjimų ant tabako gaminių pakuočių atsiradimą. Lietuvoje šią priemonę palaiko 78 proc. gyventojų.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus
visuomenės sveikatos administratorė Alina Rogoža
Daugiau informacijos:
http://www.who.int/tobacco/en