Pirmosios pagalbos teikimo taisyklės

Pirmosios pagalbos teikimo taisyklės

Pirmosios pagalbos teikimo taisyklės

Kraujavimas

 • Užspauskite pirštais žaizdą,
 • pakelkite kraujuojančią kūno dalį,
 • uždėkite spaudžiamąjį tvarstį,
 • paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros pakeltomis kojomis.

Lūžiai

 • Apdenkite žaizdą ir sustabdykite kraujavimą, nejudinkite lūžio vietos,
 • atlaisvinkite drabužius, nuimkite žiedus, laikrodį,
 • kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

Gaivinimas

 • Pirmiausia įsitikinkite, ar nukentėjusysis tikrai be sąmonės:       
 •  patikrinkite, ar jis kvėpuoja,
 • guldykite nukentėjusįjį į stabilią padėtį.      Jei nekvėpuoja:
 •  pradėkite daryti dirbtinį kvėpavimą,
 • padarykite 5 įpūtimus, įpūtimo trukmė – 2 sek.    

Patikrinkite, ar nepradėjo kvėpuoti. Jei nekvėpuoja – čiuopkite pulsą miego arterijoje. Jei pulsas yra, guldykite nukentėjusįjį į stabilią padėtį. Darykite dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą, tęskite jį tol, kol nukentėjusysis pats pradės kvėpuoti ar atvyks profesionali pagalba.

Šokas

 •  Paguldykite nukentėjusįjį pakeltomis kojomis;
 • sustabdykite kraujavimą,
 • suteikite kitą reikalingą pagalbą,
 •   užklokite, stebėkite kvėpavimą,
 •  jeigu nukentėjusysis be sąmonės, paguldykite jį į stabilią padėtį pakeltomis kojomis,
 •  nedelsdami kvieskite gydytoją

Nudegimai

 •  Greitai vėsinkite nudegusią kūno vietą šaltu vandeniu arba dėkite ant žaizdos drėgnus kompresus, pildami ant jų šaltą vandenį,
 • sutvarstykite žaizdą,
 •   prisvilusių prie odos drabužių nenuiminėkite, tačiau smilkstančius nedelsdami nuimkite,
 •  užkirskite kelią kraujo apytakos nepakankamumui,
 • stebėkite kvėpavimą,
 • gabenkite nukentėjusįjį pas gydytoją.

Informacijos šaltinis www.sam.lt