Policijos patarimai vaikams

Policijos patarimai vaikams

   

    Policija nuolat rūpinasi, kad gyventi mūsų šalyje būtų kuo saugiau, kad kiekvienas tiek miesto, tiek kaimo gyventojas būtų tikras, jog jo užgyventas  turtas netaps sukčių, plėšikų grobiu. Tiek mūsų, tiek kitų šalių patirtis moko, kad žmonių saugumui užtikrinti labai svarbus nusikaltimų prevencijos priemonių skatinimas, gyventojų švietimas ir savišvieta.

Patarimai vaikams, kai vienas esi namie..

 • Jeigu namuose likai vienas, jokiam svetimam ar mažai pažįstamam žmogui neatidaryk durų, kad ir kuo jis prisistatytų.
 • Jei būdamas namuose išgirsi, kad kažkas bando atidaryti lauko duris, nesutrik. Garsiai paklausk: “Kas ten?”
 • Jeigu nepažįstamieji vis tiek bando atidaryti duris, iškart skambink telefonu “02” arba nemokama mobiliąja linija “112” į policiją ir tiksliai nurodyk adresą, po to, išėjęs į balkoną arba pradaręs langą, šaukis kaimynų, praeivių pagalbos.
 • Nesikviesk į namus nepažįstamų arba mažai pažįstamų vaikų.
 • Į telefono skambučius, kai klausiama, ar yra namuose tavo mama ar tėtis, atsakyk, jog jie dabar užsiėmę, ir paklausk, kam ir kada paskambinti. 

Niekada

 •  Netylėk. Jei kada kas tave skriaus – rėk.
 •  Nepasakok, kada išeina ir grįžta tavo tėvai, ar kai šeima ilgesniam laikui išvyksta.
 •  Nepalik raktų kišenėje, jei drabužius kabini rūbinėse. 

Būk saugus

 • Kai tamsiu paros metu grįžti į namus, stenkis išvengti nuošalesnių vietų, apsidairyk, ar niekas neseka iš paskos.
 • Jeigu grįžti į neapšviestą namo laiptinę, būk pasiruošęs bet kokiam netikėtumui. Nesikelk liftu su nepažįstamais asmenimis.
 • Bėk šalin ir bandyk ieškoti pagalbos, jei nepažįstamas ar kitas asmuo bandys tave gąsdinti. Bėk ten, kur yra žmonių, pavyzdžiui, prie parduotuvės, autobusų ar troleibusų stotelės ir kt.
 • Būtinai pasakyk tėvams apie žmones, kurie tave gąsdina, muša, reketuoja, bando liesti. Jei taip atsitiko, kad tave apkabino, bučiavo, glamonėjo koks nors asmuo, netylėk. Tai ne tavo kaltė. 

Kai būni kieme

 • Išeidamas iš namų pasakyk tėvams, kur išeini, kada ketini grįžti, kur prireikus tavęs ieškoti. Jei tėvų namie nėra – palik raštelį.
 • Nekalbėk su nepažįstamu žmogumi.
 •  Nesėsk į nepažįstamojo automobilį.
 • Nežaisk gatvėje sutemus, venk nuošalių ir tamsių vietų.
 •  Nesikalbėk gatvėje su neblaiviais žmonėmis, netgi jeigu jie tau ir pažįstami. Neblaivus asmuo dažnai labai pasikeičia, jo poelgiai gali būti žiaurūs ir nenusakomi.
 • Niekada neimk pinigų, saldainių ar kitų dovanų iš žmogaus, kurio nepažįsti. Kai kurie žmonės bando prisivilioti vaikus, prašydami, ką nors padaryti. Atmink, kad tokiu būdu nusikaltėlis gali priversti tave daryti tai, ko jis nori.
 • Niekam nesigirk brangiais, vertingais daiktais, pinigais, laikomais namie.
 • Jei kokio asmens žodžiai ar veiksmai tave baugina – bėk šalin ir mėgink ieškotis pagalbos. Skubėk ten, kur yra žmonių, kad ir prie parduotuvės. Jei yra galimybė, paskambink tėvams. Prisimink visas šias taisykles!

www.policija.lt