R.Šukys: „Privalomojo sveikatos draudimo tarybai siūlysiu didinti sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balą“

R.Šukys: „Privalomojo sveikatos draudimo tarybai siūlysiu didinti sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balą“

 

Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) sušauktoje kolegijoje be kitų klausimų buvo apsvarstytas ir Valstybinės ligonių kasos (VLK) administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymas. Po diskusijos kolegija bendru sutarimu nusprendė siūlyti Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (PSDT) sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertę nuo šių metų birželio 1 d. padidinti iki 95 centų. Prioritetinei pirminei sveikatos priežiūrai  ministras pasiūlė balą didinti iki 1 lito. Tai reiškia, kad jeigu tokie sprendimai įsigalios valstybė apmokės daugiau už pacientų diagnostiką ir gydymą.          

    SAM kolegijai šiandien buvo pristatyta analizė apie tai, kaip vyko teritorinių ligonių kasų derybos su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl sutarčių 2011 m. pasirašymo, taip pat buvo įvertintas PSDF biudžeto vykdymas bei prognozės. Atsižvelgiant į šiuo metu PSDF biudžete sukaupto rezervo dydį, lėšų panaudojimo dinamiką bei prognozes kolegijoje svarstyta kokiu dydžiu būtų galima tęsti sunkmečiu sumažinto sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės atkūrimą. Iš kelių diskutuotų alternatyvų kolegija bendru sutarimu nusprendė siūlyti PSDT sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertę nuo birželio 1 d. padidinti nuo 89 centų iki 95 centų. Tai reiškia, kad šalies gydymo įstaigos 2011 m. papildomai turėtų gauti 104 mln. litų. Atsižvelgiant į ministerijos nustatytus prioritetus pirminei sveikatos priežiūrai institucijai, pastarajai balo vertę pasiūlyta atkurti iki 1 lito t.y. 2011 m. iš PSDF biudžeto šiai sričiai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas turėtų būti mokama 16 mln. litų daugiau nei buvo planuota. Tokius SAM kolegijos siūlymus dar turėtų patvirtinti PSDT, o jie įsigaliotų pasirašius atitinkamą Sveikatos apsaugos ministro įsakymą.           

   Sveikatos apsaugos ministerijos kolegija yra ministerijos patariamoji institucija, kuri svarsto strateginius ministerijos veiklos klausimus, sveikatos programų projektus, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, ministerijos vadovybės, struktūrinių padalinių ir jai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, ministerijos darbo organizavimo, veiklos planų įgyvendinimo eigą ir perspektyvas. Kolegijai vadovauja Sveikatos apsaugos ministras. Kolegiją be ministerijos vadovybės sudaro įvairių su sveikatos apsaugą susijusių asocijuotų struktūrų atstovai, tarp jų pacientų, gydytojų, slaugytojų, sveikatos priežiūros įstaigų, farmacijos ir vaistų gamintojų interesus ginančių asociacijų vadovai.   

SAM Ryšių su visuomene skyrius, www.sam.lt