Seimas pritarė Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui

Seimas pritarė Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui

Šiandien Seimo plenariniame posėdyje 90 balsų pritariant ir 1 susilaikant priimtas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo pakeitimo įstatymas. Jis įsigalios nuo 2014 metų sausio 1 dienos, jei jį savo parašu patvirtins Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Įstatymo tikslas – įgyvendinti ES direktyvos 2010/53/ES, nustatančios organų kokybės bei saugos standartus, nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisę. Naujame įstatyme yra griežtai reglamentuojama institucijų kompetencija donorystės ir transplantacijos srityje. Aiškiai ir konkrečiai išdėstomos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesą reglamentuojančios nuostatos.

Šiuo įstatymu yra keičiama asmens sutikimo užpildymo donoro kortelei gauti tvarka – sutikimą bus galima užpildyti ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, bet ir tiesiogiai internetu, naudojantis elektroninių valdžios vartų sistema, išplečiama gyva donorystė – porinės donorystės modelio įvedimas. Keičiama mirusiojo artimųjų atsiklausimo donorystei tvarka: artimųjų bus atsiklausiama tokia pirmumo tvarka: sutuoktinio, pilnamečių vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių (seserų).

Pranešimą paskelbė: Rasa Pekarskienė, Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM