Vasario 11-toji – Pasaulinė ligonio diena

Vasario 11-toji – Pasaulinė ligonio diena

Vasario 11–oji – Pasaulinė ligonio diena. Ji 1993 m. buvo pradėta švęsti Lurdo Šv. Mergelės garbei. 1994 m. vasario 11 d. Popiežius Jonas Paulius II įsteigė Popiežiaus gyvybės akademiją, todėl nuo šios dienos kiekvienais metais vasario 11-ąją pasaulio žmonės raginami nelikti abejingi sergantiesiems.

  Popiežiaus Benedikto XVI laiške, skirtame Pasaulinei ligonio dienai, skelbiama, kad šios dienos tikslas – apmąstyti kančios prasmę; atkreipti visuomenės dėmesį į sveikatos sutrikimų keliamas problemas, kamuojančias šiandien penktadalį žmonijos ir esančias skaudžiausiu šiuolaikinės visuomenės sveikatos reiškiniu; paversti mūsų bendruomenes ir pilietinę visuomenę jautresnėmis sergantiesiems. 

   Pasak Popiežiaus, mūsų dėmesio centre turi atsidurti silpnasis, kenčiantysis ir tas, kuriam reikia slaugos. Tai galioja ir individui, ir visuomenei. „Visuomenė, negalinti priimti kenčiančiųjų ir padėti jiems dalydamasi užuojauta, yra žiauri ir praradusi žmoniškumą, – teigia Benediktas XVI. – Mokėkime ligonio veide visada įžvelgti švenčiausiąjį veidą. Šią Pasaulinę ligonio dieną raginu ir valdžios institucijas vis daugiau dėmesio skirti sveikatos apsaugos struktūroms, padedančioms ir palaikančioms kenčiančiuosius, pirmiausia neturtingiausius ir labiausiai stokojančius“. 

   Pasaulinės ligonio dienos proga sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys dėkoja visiems sveikatos priežiūros darbuotojams, gydytojams, slaugos personalui, mokslininkams, kuriems tenka didžiulė atsakomybė už žmogaus sveikatą. „Ypač dėkoju tiems, kurie savo profesinį talentą ir širdies šilumą pasiaukojančiai skiria sveikatos negalios kamuojamiems žmonėms ir jų šeimos nariams“. Kviesdamas prisidėti prie šios dienos minėjimo, ministras linki visiems stiprios sveikatos ir santarvės.  Daugiau informacijos apie Pasaulinę ligonio dieną – Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje www.sam.lt