Vekselis

Vekselis

 

                       Vekselis, kaip vienas populiariausių finansinių instrumentų, dažnai naudojamas kaip priemonė trumpalaikiam finansavimui gauti, taip pat kaip priemonė esamam įsipareigojimui užtikrinti. Tačiau į vekselį, kaip ir į bet kurią atsiskaitymų rūšį, reikėtų žiūrėti itin atsakingai.Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo įsipareigoja be sąlygų, tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Vekselis yra besąlyginis ir neginčytinas skolos dokumentas. Tai reiškia, kad vekselio davėjas (skolininkas) negali ginčyti vekselyje nurodytos sumos, terminų ar kelti kitas sąlygas. O tai, kad vekselis yra vertybinis popierius, žymiai palengvina kreditoriaus naštą įrodinėjant savo reikalavimo teisę. Pavyzdžiui, neįvertinus savo galimybių ir praleidus vekselyje nurodytą mokėjimo terminą, kreditorius gali užprotestuoti vekselį notarų kontoroje, o per kelias dienas gautą vykdomąjį raštą perduoti antstoliams. Tokiu būdu kreditorius išvengia teisminio proceso, sutaupo mažiausiai mėnesį laiko ir iki minimumo sumažina savo išlaidas (vekselio protestavimas kreditoriui kainuoja tik 50 litų, o vykdomasis raštas – 0,5 proc. nuo išieškomos sumos). O skolininkas tokiu būdu praranda savo teisę ginčyti skolą ir itin greit papuola į antstolių rankas.Kitas svarbus momentas, kurį skolininkas turi užtikrinti, yra „dvigubos skolos“ išvengimas. Jei vekselis pasirašomas užtikrinant kitą prievolę ar skolą, tikslinga jame nurodyti, kad šiuo vekseliu yra užtikrinama konkreti prievolė ar skola. FPS praktikoje sutiko ne vieną atvejį, kai kreditorius, siekdamas greičiau atgauti savo skolą ir išviliojęs iš skolininko vekselį, pradeda reikalauti dvigubos sumos: skolos, kuri kilo iš sutarties ar kitokiu pagrindu, ir sumos pagal neapmokėtą vekselį. Taigi kad būtų išvengta varginančio įrodinėjimo proceso, geriau skolą sukonkretinti, detalizuoti. Tai galima padaryti ir pasirašant sutartį su kreditoriumi, kad skolininkas įsiskolinimą padengia apmokėdamas vekselį, nurodant tokio vekselio rekvizitus.Pagaliau, sumokėjus visą sumą pagal vekselį arba jos dalį, tikslinga pareikalauti iš vekselio turėtojo pakvitavimo, kad prievolė buvo visiškai arba iš dalies įvykdyta. Kai įvykdoma visa prievolė, skolos dokumentas yra grąžinamas, o įvykdžius tik jos dalį, kreditorius turi teisę skolos dokumentą pasilikti, bet turi išduoti pakvitavimą dėl sumokėtos skolos dalies.Įstatymas numato būtinus vekselių rekvizitus, be kurių šis dokumentas nėra pripažįstamas vekseliu. Tačiau tai dar nereiškia, kad nebuvo paties skolinimosi fakto. Vekselis visada gali būti pripažintas skolos rašteliu, jeigu yra būtinų tokiam rašteliui duomenų, pavyzdžiui, kreditoriaus ir skolininko tapatybė, skolos suma, laikotarpis, kuriam skolinami pinigai, pinigų perdavimo-priėmimo faktas, pasirašymo data, skolininko parašas.Parengta pagal http://www.fps.lt